Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Högre kostnader för stadsflytt tynger LKAB

2018-08-10 13:28
LKAB i Kiruna Foto: Noella Johansson/TT

Den statliga järnmalmsleverantören LKAB ökade såväl omsättning som underliggande rörelseresultat under det andra kvartalet.

Ökade kostnader för samhällsomvandlingen i Kiruna drog dock ned det rapporterade resultatet och produktionen minskade jämfört med samma period i fjol.

"Produktions- och leveransvolymerna var under andra kvartalet något lägre än motsvarande period föregående år, främst på grund av produktionsstörningar inom Division Norra", uppger bolaget i halvårsrapporten.

LKAB:s underliggande rörelseresultat uppgick till 1.666 miljoner kronor under kvartalet (1.453) och omsättningen landade på 6.160 miljoner kronor (5.689). Kostnader för samhällsomvandling ökade dock till 735 miljoner kronor (300), varför det rapporterade rörelseresultatet minskade till 931 miljoner kronor (1.153). Det operativa kassaflödet blev 1.333 miljoner kronor.

"Kostnadsnivån för kvartalet ökade även till följd av prisökningar avseende energi, högre personalkostnader /…/, högre kostnad för rågodsförsörjning inom Division Södra samt ökad prospektering", skriver LKAB vidare.

Det genomsnittliga globala spotpriset på järnmalmsprodukter uppgick under perioden till 65 dollar per (63), ned från 74 dollar under det första kvartalet.

Inför resten av 2018 bedömer LKAB att överbudssituationen inom järnmalmsfines kommer att bestå, "vilket sätter press på järnmalmspriserna samtidigt som premien för högförädlade järnmalmsprodukter bedöms vara fortsatt hög".

Efterfrågan på bolagets järnmalmspellets väntas även den bli "fortsatt hög".

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom