Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Högre vinst än väntat i Boliden

2018-02-14 07:54
Foto: REUTERS/Ints Kalnins/TT

Gruv- och smältverksbolaget Bolidens resultat före skatt blev 3.030 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2017.

Analytikerna hade räknat med ett resultat före skatt på i genomsnitt 2.540 miljoner kronor, enligt SME Direkts sammanställning inför rapporten.

Försäljningen uppgick till 13.619 miljoner kronor för perioden. Här låg SME Direkts konsensusprognos på 12.878 miljoner kronor.

Rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager hamnade på 2.912 miljoner kronor. Marknaden förväntningar låg här på 2.448 miljoner.

Omvärderingen av processlager uppgick till +179 miljoner kronor. Analytikerna hade förväntat sig en effekt på +146 miljoner kronor.

Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 8:25 kronor per aktie. Väntat var 8:45 kronor. Därtill föreslås en extra utdelning på 5:75 kronor per aktie. Analytikerna räknade i snitt med en extrautdelning om 7:29 kronor per aktie.

"Boliden har genererat betydande kassaflöden under det senaste året och den finansiella ställningen är stark. Nettoskuldsättningsgraden var vid årsskiftet 11 procent vilket innebär att balansräkningen är starkare än Bolidens mål på 20 procent under en högkonjunktur", motiverar Boliden extrautdelningen i ett separat pressmeddelande och betonar att extrautdelningen görs "utan att riskera möjligheten att hantera försämrade marknadsvillkor och att finansiera ytterligare tillväxt".

Den extra utdelningen sker genom ett automatiskt inlösenförfarande där varje aktie delas upp i en ordinarie aktie och en inlösenaktie.

Förslaget innebär att Boliden kommer att betala ut drygt 3,8 miljarder kronor till aktieägarna.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom