Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Högre vinst för Diös

2019-02-14 07:17
En av Diös fastigheter. Foto: Diös

Fastighetsbolaget Diös redovisar högre nettovinst. Bolaget ökar även utdelningen till 3 kronor (2,90). 

Diös hyresintäkter och serviceintäkter (totala intäkter) uppgick till 447 miljoner kronor under fjärde kvartalet (437), en ökning med 2 procent mot föregående år. 

Bolagets förvaltningsresultat blev 225 miljoner kronor under fjärde kvartalet (197), 14 procent bättre än föregående år. 

Bolagets vd Knut Rost skriver i en kommentar att förvaltningsresultatet ökade främst tack vare ökade intäkter, en förbättrad effektivitet och minskade räntekostnader.

"Vi ser fortsatt stigande hyresnivåer i de centrala delarna av våra städer. Våra investeringar i befintligt bestånd ger bättre förutsättningar för våra hyresgästers affärer samt ökade driftnetton med högre fastighetsvärden som följd", kommenterar bolagschefen. 

Bolaget bedömer att tillväxten och aktiviteten i våra städer är fortsatt hög. 

"Även om tillväxttoppen sannolikt är bakom oss så ser vi fortsatt väldigt god aktivitet med nya etableringar, nya topphyresnivåer och fortsatt befolkningstillväxt", säger vd:n. 

Bolagets uthyrningsgrad uppgick till 91 procent (91) och överskottsgraden blev 64 procent (61). 

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 67,6 kronor (59,7). 

Substansvärde, EPRA NNNAV, per aktie låg på 65,8 kronor (58). 

Resultatet efter skatt blev 451 miljoner kronor (256), en ökning med 76 procent mot föregående år. 

Resultat per aktie hamnade på 3,35 kronor (1,91), vilket innebär en ökning med 75 procent mot föregående år. 

Diös föreslår 3,0 kronor i utdelning (2,90).

Affärsvärlden Finwire

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom