Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

"Höjd ränta en lättnad för hushållen"

2018-12-20 10:47
Swedbanks ränteanalytiker Knut Hallberg och Riksbankschefen Stefan Ingves. Foto: Swedbank / IBL

Riksbanken höjer styrräntan för första gången sedan 2011. Samtidigt skruvar banken ner de förväntade höjningarna längre fram. "En lättnad för hushållen", säger ränteanalytiker Knut Hallberg på Swedbank.

In i det sista var det högst osäkert om Riksbanken skulle höja räntan före jul. Bankledningen hade lämnat öppet för en höjning i februari i stället. Och trots att signalerna snarast pekat på att Riksbanken skulle avvakta, till följd av svag statistik, blev beskedet en höjning från -0,50 procent till -0,25 procent. Banken flaggar samtidigt för att ytterligare en höjning kommer att ske andra halvåret 2019 men på lite sikt har Riksbanksdirektionen dragit ner takten på höjningarna längre fram, åtminstone något.

– Det här är en viktig signal för hushållen, de behöver inte vara oroliga för kraftiga höjningar, säger Knut Hallberg.

Nordeas chefsekonom Annika Winsth konstaterar också att Riksbanken signalerar försiktighet framåt:

– Nu valde man att stå fast vid hur man hade kommunicerat och det tror jag var klokt i bemärkelsen att man hade tappat förtroende om man inte hade gjort det som man varit så tydlig med att man skulle göra. Men man tar också bort räntehöjningarna framåt, nu är de planerade först till andra halvan 2019, det är en tydlig förskjutning, det blir inte så mycket som de har sagt. Det tycker vi är rimligt, säger hon.

I dagsläget säger Riksbanken att det blir en ytterligare höjning nästa år.

"Prognosen för reporäntan indikerar därför att nästa höjning av reporäntan sannolikt sker under andra halvåret 2019. Därefter indikerar prognosen ungefär två höjningar per år med 0,25 procentenheter vid varje tillfälle", skriver Riksbanken i ett pressmeddelande.

Nu bedöms styrräntan ligga på i snitt 0,3 procent under 2020 jämfört med den tidigare bedömningen på 0,4 procent. Även för 2021 har direktionen sänkt prognosen.

Inflationsutsikterna bedöms dock som osäkra av banken som också har skruvat ner förväntningarna för prisökningarna.

"Trots att inflationen blivit lägre än väntat är förutsättningarna fortsatt goda för att inflationen ska vara kvar nära målet även framöver. I takt med att inflationen och inflationsförväntningarna har etablerats kring 2 procent har behovet av en mycket expansiv penningpolitik minskat något", skriver Riksbanken.

Bankledningen var inte enig i beslutet. Vice riksbankschef Per Jansson ville inte höja räntan och ställer sig heller inte bakom prognosen för räntan framöver.

Kronan stärktes några ören på beskedet mot både dollarn och euron, samtidigt som marknadsräntorna steg. En dollar kostar nu 9:00 kronor mot 9:06 kronor före beskedet. Euron ligger på 10:30 kronor, mot tidigare 10:35. Räntan på en tvåårig statsobligation stiger till minus 0,37 procent, mot minus 0,42 procent före beskedet. Räntan på en tioårig statsobligation stiger till 0,48 procent från tidigare 0,45 procent.

Affärsvärlden TT

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom