Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Höjd utdelning från Vitec

2020-02-13 08:22
Vitecs vd Lars Stenlund.

Vitecs styrelsen föreslår höjd utdelning till 1:35 kronor per aktie för helåret 2019, jämfört med 1:20 kronor 2018.

Det framgår av bokslutskommunikén för 2019.

Under det fjärde kvartalet enskilt uppgick nettoomsättningen till 298 miljoner kronor (290). Ebita-resultatet blev 53 miljoner kronor (56) motsvarande en ebita-marginal om 18 procent (19)

Rörelseresultat uppgick till 26 miljoner kronor (34) motsvarande en rörelsemarginal om 9 procent (12).

Vinst per aktie före utspädning blev 0:49 kronor (0:98) och kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 56 miljoner kronor (48).

"Året har utvecklats väl, våra repetitiva intäkter har ökat med 22 procent varav närmare 6 procent organiskt och uppgår till 79 procent (73) av totala intäkterna. Vi har idag 23 operativa affärsenheter mot 18 samma tid ifjol. Vi har investerat 139 miljoner kronor i vår produktportfölj och vi har ökat antalet medarbetare. Genom 5 förvärv under året har vi tillfört cirka 160 miljoner kronor i årsomsättning", kommenterar vd Lars Stenlund.

Vitecs primära fokus är att öka de repetitiva intäkterna, genom förvärv men även organiskt.

Vitecs engångsintäkter av licenskaraktär har minskat med 49 procent.

"De engångsintäkter som försvunnit, i år cirka 17 miljoner kronor, belastar kortsiktigt resultatet i jämförelse med föregående år men ersätts i relativt snabb takt av de återkommande intäkterna, dock inte omedelbart. Kostnadsreduktioner som följer av den förändrade affärsmodellen sker också med viss eftersläpning", skriver vd.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom