Höjd utdelning i Investor

2016-01-28 06:48 Affärsvärlden SIX

Investmentbolaget redovisar en ökad vinst före skatt och styrelsen föreslår en utdelning på 10 kronor per aktie.

Investor redovisar ett resultat före skatt på 14.921 miljoner kronor (13.071) för det fjärde kvartalet 2015.

Utdelningarna var 767 miljoner kronor (71) och värdeförändringarna +13.821 miljoner kronor (+12.938).

Nettoresultatet uppgick till 14.716 miljoner kronor (12.995), motsvarande 19,26 kronor per aktie (17,03) efter utspädning.

Substansvärdet var 357 kronor per aktie den 31 december.

Investors totalavkastning, inklusive återlagd utdelning, var +12,9 procent under helåret 2015. Totalavkastningsindexet SIXRX gav +10,4 procent under samma period.

Styrelsen föreslår en utdelning på 10,00 kronor per aktie (9,00) för 2015.

Investors nettoskuld uppgick den 31 december till 15,9 miljarder kronor (20,5), motsvarande en nettoskuldsättningsgrad på 5,5 procent (7,3).

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom