Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Höjt bud på Höganäs

2013-05-22 07:18

H Intressenter höjer budet på Höganäs med 15 kronor till 325 kronor per aktie.

Höganäs styrelse rekommenderar alla aktieägare att acceptera erbjudandet.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Det var i februari som H Intressenter offentliggjorde ett bud till aktieägarna i Höganäs som justerat för utdelningen från Höganäs om 10 kronor per aktie, uppgick till 310 kronor per aktie.

Nu höjs alltså budet med 15 kronor till 325 kronor per aktie.

Styrelsen i Höganäs har enhälligt beslutat att rekommendera alla aktieägare i Höganäs att acceptera budet och kommer att skicka ut ett separat meddelande om detta.

Alla villkor för fullföljandet av erbjudandet, till exempel att H Intressenter blir ägare till mer än 90 procent av aktierna i Höganäs, kvarstår oförändrade.

H Intressenter har ännu inte erhållit godkännande av affären från konkurrensmyndigheterna i Ukraina och Kina. Godkännande i Ukraina förväntas alltjämt erhållas i slutet av maj 2013. Konkurrensmyndigheten i Kina har den 15 maj 2013 påbörjat sin formella undersökning av affären. Förutsatt att myndigheten inte initierar en förlängd undersökning (fas 2), förväntas tillstånd i Kina komma att erhållas före acceptfristens utgång.

Acceptfristen för budet löper till och med den 20 juni 2013.

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom