Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Holmen ser över värderingen av skogen

2019-08-15 12:46
Holmens sågverk Braviken. Foto: Lars Hejdenberg/Holmen

Holmen redovisar ett rörelseresultat på 574 miljoner kronor för det andra kvartalet 2019, framgår det av halvårsrapporten.

Analytiker hade i genomsnitt räknat med ett rörelseresultat på 580 miljoner kronor, enligt Infront Datas sammanställning av tre analytikers prognoser.

Rörelsemarginalen uppgick till 13,2 procent. Väntat var en marginal på 13,3 procent.

Försäljningen uppgick till 4.361 miljoner kronor för perioden. Här låg Infront Datas konsensusprognos på 4.369 miljoner kronor.

 Med anledning av de större skogstransaktioner som gjorts under året kommer Holmen "under hösten se över antagandena i vår värdering av skog enligt redovisningsprincipen IAS41".

Det skriver bolagets vd Henrik Sjölund i rapporten för det andra kvartalet.

Holmens "biologiska tillgångar" var värda totalt 18,7 miljarder kronor vid halvårsskiftet.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom