Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Hörlurstillverkaren Jays minskar förlusten

2018-11-20 09:08

Hörlurstillverkaren Jays, som handlas på First North, redovisar intäkter på 29 miljoner kronor under det tredje kvartalet 2018 (7).

En ökning motsvarande 316 procent. Rörelseresultatet förbättrades till -3,7 miljoner kronor (-7,2) och bruttomarginalen blev 50 procent (19). Den organiska tillväxten uppgick till 29 procent.

Bakom den kraftigt ökade omsättningen står enligt vd Henrik Andersson konsolideringen av bolagets första förvärv, Krusell, samt stark utveckling på bolagets nordiska hemmamarknad.

Henrik Andersson spår en fortsatt förbättring av koncernens bruttomarginal kommande kvartal samt för helåret 2018. Bolaget kan också komma att göra fler förvärv.

"Våra mål att genomföra ytterligare tillväxtförvärv är en tydlig del i den tillväxtstrategi som koncernen tidigare kommunicerat i syfte att bygga en solid företagsgrupp med flera starka varumärken och framtida produktkategorier", skriver han i rapporten.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom