Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Höstbudgeten: Överskott i det finansiella sparandet hela prognosperioden

2017-09-20 08:41
Finansminister Magdalena Andersson (S) med höstbudgeten på plats vid riksdagen i Stockholm på tisdagen. Foto: Anders Wiklund / TT

Det finansiella sparandet väntas uppgå till 1,0 procent av BNP i år och 0,9 procent nästa år. Det skriver regeringen i höstbudgeten.

Under 2019 bedöms det finansiella sparandet visa ett överskott på 1,0 procent och under 2020 ett överskott på 1,5 procent av BNP.

I prognosen vid Harpsundsmötet i augusti spådde regeringen ett överskott på 1,0 procent i år och nästa år. För 2019 spåddes +1,1 procent och för 2020 spåddes +1,5 procent.

Regeringen skriver att en stark återhämtning i den svenska ekonomin i kombination med en ansvarsfull finanspolitik fick underskottet i de offentliga finanserna att snabbt vändas till överskott 2015, ett överskott som förstärktes ytterligare under 2016.

"Den goda tillväxten i svensk ekonomi bedöms möjliggöra att både behålla överskottet i de offentliga finanserna och genomföra viktiga reformer under hela perioden 2017-2020", enligt regeringen.

De noterar att den offentliga sektorns finansiella tillgångar överstiger skulderna med över 20 procent av BNP under hela prognosperioden.

Även kommunsektorn bedöms visa ett bättre finansiellt sparande i år än förra året, vilket i huvudsak beror på att de generella statsbidragens nivå höjs med 10 miljarder kronor från och med i år.

Jämfört med vårbudgeten väntas nu förbättrade makroekonomiska förutsättningar leda till högre skatteintäkter under 2017-2020 samtidigt som utgifterna blir lägre än regeringen trodde i våras. Dessutom gör förändringar för vilka som har rätt till ersättning i transfereringssystemen att utgifterna blir lägre.

"Sammantaget bedöms dessa faktorer medföra att det finansiella sparandet förbättras betydligt 2017-2020 jämfört med vårpropositionen", skriver regeringen och tillägger att det är "rimligt att anta" att vissa förändringar av asylpolitiken är en viktig förklaring till det lägre asylsökandet under 2016 och för åren framöver.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom