Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Höstbudgeten: Sveriges BNP väntas öka med 3,1 procent

2017-09-20 08:10
Finansminister Magdalena Andersson. Foto: Henrik Montgomery/TT

Regeringen spår att tillväxten i Sverige blir 3,1 procent i år. Nästa år kommer bruttonationalproduktionen (BNP) att växa med 2,5 procent och 2019 med 2,0 procent, enligt den nya prognosen som publicerades i samband med budgeten.

Sveriges BNP väntas öka med 3,1 procent i år och 2,5 procent nästa år.

Det skriver regeringen i höstbudgeten.

Vid Harpsundsmötet i augusti väntades en BNP-ökning på 3,1 procent i år och 2,5 procent nästa år.

"Sverige och svensk ekonomi är i en styrkeposition. Underskott har vänts till stora överskott. Det nya ekonomiska läget ska användas till att stärka den ekonomiska jämlikheten och att bekämpa arbetslösheten. Det gemensamma samhällsbygget ska framtidssäkras", säger finansminister Magdalena Andersson i en kommentar.

Hon konstaterar att Sveriges ekonomi fortsätter att utvecklas starkt och har en av de högsta tillväxttakterna i Europa. Sysselsättningsgraden stiger snabbt och är nu den högsta på 25 år och den högsta som någonsin uppmätts i EU. Arbetslösheten minskar och fortsätter att göra så även nästa år.

Arbetslösheten väntas uppgå till 6,6 procent i år och 5,9 procent nästa år.

De offentliga finanserna är starka och har visat överskott alla år sedan regeringen tillträdde samtidigt som vi har gjort angelägna investeringar i välfärden.

Statsskulden har minskat och är som andel av BNP tillbaka på samma nivå som 1977. De offentliga finanserna väntas fortsätta att visa överskott de kommande åren.

Den offentliga sektorns finansiella sparande väntas uppgå till +1,0 procent av BNP i år, +0,9 procent nästa år och +1,0 procent år 2019.

"Det finns nu utrymme att genomföra omfattande reformer och ändå nå överskottsmålet för de offentliga finanserna. Sveriges ekonomiska framgång ska komma alla till del, i hela landet", säger finansministern.

Sammanlagt har regeringen reformer för 43,8 miljarder kronor för 2018. Föreslagna finansieringar ökar inkomsterna med 3,4 miljarder kronor, och därmed blir det ofinanseriade reformutrymmet drygt 40 miljarder kronor.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom