Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Hotet mot Europas tillväxt

2012-09-19 12:34

Tillväxten måste tillbaka. I stället accelererar kapitalflykten från vissa delar av Europa. Det visar ny oroväckande data från Bloomberg.

Totalt har 326 miljarder euro tagits ut från banker i Portugal, Irland, Grekland och Spanien under de 12 senaste månaderna med slutdatum 31 juli i år, enligt nyframtagen data från Bloomberg.

Samtidigt är inflödet i Tyskland och Frankrike samt fem andra euroländer på 300 miljarder euro, ungefär lika stort som utflödet från Pigs-länderna.

- Kapitalflykten leder till en upplösning av euroområdet och skapar klyftor mellan periferi- och kärnländerna. Bolagen betalar 1-2 procentenheter mer för att låna i periferiländerna. Det går inte att få tillbaka tillväxten med sådana avvikelser, säger Alberto Gallo, kreditanalyschef på Royal Bank of Scotland, till Bloomberg.

Obalanserna i eurozonen som redan är ett av de största problemen för att få en gemensamt fungerande valutaunion ser alltså ut att växa än mer.

Enligt data från Bank for International Settelments kostar det icke-finansiella bolag drygt 7 procent att låna av banker i Grekland, 6,5 procent i Spanien och 6,2 procent i Italien.

I Tyskland, Frankrike och Nederländerna kostar det 4 procent för sådana lån, som dessutom är svåra att få för mindre bolag, till följd av tuffare kapitaltäckningsregler för bankerna.

Samtidigt köper bankerna i kärnländerna allt mindre statspapper från de mer utsatta länderna i takt med att de inhemska bankerna i de perifera länderna köper upp dessa inhemska statspapper i deras ställe.

- Till dess att företag och individer är övertygade om att euron överlever kommer ingen att investera i periferin, vilket i sin tur håller tillbaka ny finansiering, kommenterar Bloombergs ekonom David Powell.

Ett förslag i nya kläder är nu uppe på högsta EU som innebär att euroländer skapar en gemensam bankförening med gemensamma räddningsfonder.

Förra veckan kritiserade Tyskland tillsammans med Nederländerna förslaget. Att centralisera bankmakten och samla alla eurobanker under ECB:s tak skulle kunna bli en kostsam affär för kärnländerna. Sverige kritiserade förslaget för att inte tillräcklig hänsyn tagits till de som står utanför eurozonen.

<script src="http://player.ooyala.com/player.js?embedCode=FmbTN4NTpFmCMDCHD8i2ZGlT98XzyInU&playerBrandingId=8a7a9c84ac2f4e8398ebe50c07eb2f9d&width=468&deepLinkEmbedCode=FmbTN4NTpFmCMDCHD8i2ZGlT98XzyInU&height=349&thruParam_bloomberg-ui[popOutButtonVisible]=FALSE"></script>

Jonas jonas_melzer

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom