Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

HQ till Obs-listan

2010-06-08 11:36

Nasdaq OMX Stockholm har beslutat att flytta aktierna i HQ till sin observationsavdelning från och med onsdagen den 9 juni.

Bakgrunden är den information som HQ gått ut med på tisdagen om att det ställer in en tidigare offentliggjord emission, säljer HQ Fonder till Öresund och avser att genomföra en företrädesemission om upp till 1.000 miljoner kronor för att möjliggöra ett återköp av HQ Fonder och säkra den finansiella stabiliteten.

Det framgår av ett börsmeddelande.

- Enligt gällande regelverk kan ett bolag noterat på Nasdaq OMX Stockholm observationsnoteras om någon omständighet föreligger som föranleder en väsentlig osäkerhet avseende bolaget eller priset på det noterade värdepappret, anges i börsmeddelandet.

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom