Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Hufvudstaden ökar vinsten

2014-02-13 10:27

Fastighetsbolaget Hufvudstaden redovisar ett rörelseresultat före värdeförändringar på 1.117 miljoner kronor (1.051) för helåret 2013. Analytikerna hade räknat med ett resultat på 1.124 miljoner kronor, enligt SIX News enkät.

Nettoresultatet blev 1.876 miljoner (1.939), motsvarande 9,10 kronor per aktie efter utspädning (9,40).

Nettoomsättningen var 1.640 miljoner kronor (1.542), fördelat på 1.573 miljoner (1.472) i hyresintäkter från fastighetsförvaltningen och 68 miljoner (70) från parkeringsverksamhet. Analytikerna hade räknat med en nettoomsättning på 1.620 miljoner och hyresintäkter på 1.553 miljoner.

Styrelsen föreslår en utdelning om 2,75 kronor per aktie för helåret 2013 (2,60), väntat var här 2,83 kronor.

Hyresvakansgraden var 4,0 procent vid årskiftet 2013/2014 (4,0 procent 30/9-2013) medan ytvakansgraden var 5,7 procent (5,6 procent 30/9-2013).

Hufvudstadens överskottsgrad, motsvarande bruttoresultat/nettoomsättning, var 70,3 procent (71,8 procent 30/9-2013).

Fastighetsbeståndet var per den den 31 december 2013 värderat till 25,9 miljarder kronor (25,0 miljarder 30/9-2013), inklusive gjorda förvärv och investeringar. Substansvärdet var 92 kronor per aktie (87 kronor 30/9).

I värderingen av fastigheterna var direktavkastningskravet för kontors- och butiksfastigheter 4,7 procent i genomsnitt för hela Hufvudstadens fastighetsbestånd (4,8 procent 30/9).

Hufvudstadens nettobelåningsgrad i fastigheter, nettoskuld/redovisade fastighetsvärden) var 20 procent vid periodens utgång (22 procent 30/9). Räntetäckningsgraden var 8,3 procent (8,3 procent 30/9).

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom