Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Hufvudstaden prickar prognosen

2015-02-12 10:51

Fastighetsbolaget Hufvudstaden redovisar ett rörelseresultat före värdeförändringar på 1.128 miljoner kronor (1.117) för helåret 2014.

Analytikerna hade räknat med ett resultat på 1.121 miljoner kronor, enligt SIX News/Inquiry Financials enkät med estimat från 8 analyshus.

Bruttoresultatet var 1.164 miljoner totalt (1.153), varav driftsnetto för fastighetsförvaltningen ("bruttoresultat Fastighetsförvaltning") stod för 1.145 miljoner (1.135) och bruttoresultat från parkeringsverksamheten för 19 miljoner (18).

Väntat totalt bruttoresultat var 1.121 miljoner och väntat driftsnetto var 994 miljoner.

Nettoomsättningen var 1.665 miljoner kronor (1.640), fördelat på 1.596 miljoner (1.573) i hyresintäkter från fastighetsförvaltningen och 69 miljoner (68) i intäkter från parkeringsverksamheten.

Analytikerna hade räknat med en nettoomsättning på 1.659 miljoner och hyresintäkter på 1.598 miljoner.

Nettoresultatet blev 2.001 miljoner (1.876), motsvarande 9,70 kronor per aktie (9,10) efter utspädning.

Styrelsen föreslår en utdelning om 2,90 kronor per aktie för helåret 2014 (2,75), väntat var här 2,91 kronor.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom