HUI: Nu står hoppet till julhandeln

2011-11-28 08:52 Affärsvärlden Redaktionen
Ny julbelysning på Biblioteksgatan i Stockholm inför julhandeln. Foto: Scanpix

Försäljningsvolymen i detaljhandeln minskade totalt med 0,5 procent i oktober, jämfört med samma månad 2010.

Det visar statistik från SCB och HUI.

Analytiker hade räknat med en nedgång med 1,2 procent, enligt SME Direkts prognossammanställning.

Siffrorna är kalenderkorrigerade och avser fasta priser.

Jämfört med i september ökade den totala försäljningen med 0,4 procent i oktober.

I september minskade detaljhandeln med reviderade 0,9 procent i årstakt (-0,6).

Dagligvaruhandeln sjönk med 0,6 procent i oktober jämfört med samma månad föregående år, medan sällanköpsvaruhandeln sjönk med 0,4 procent.

Mätt i löpande priser minskade detaljhandelns försäljning med 1,2 procent i oktober, jämfört med samma månad föregående år. Dagligvaruhandelns omsättning minskade 0,6 procent i löpande priser, medan sällanköpsvaruhandeln minskade 1,6 procent.

HUI skriver i en kommentar att oktober är den tredje månaden under 2011 med negativ försäljningsutveckling, något som annars varit sällsynt. Jämfört med finanskrisen 2008 och 2009 ser läget mer bekymmersamt ut, enligt HUI.

"Då stimulerades konsumtionen med kraftiga räntesänkningar och skattesänkningar av sällan skådat slag. Framför oss har vi en period där räntan möjligtvis sänks, men detta från en redan låg nivå, och ett läge där skattesänkningar inte tycks kunna få gehör i riksdagen", skriver HUI.

HUI skriver att 2011 års hopp står till julhandeln. En lyckosam sådan skulle kunna ge företagen en välbehövlig tillväxt efter ett svagt år. HUI bedömer också att försäljningen kommer att öka, men inte särskilt kraftigt.

Affärsvärlden Redaktionen

Premiumnyheter

Aktuellt inom