Husförsäljningen i USA ökar

2016-03-23 14:06 Elin Hanspers
Foto: AP Photo/Gregory Bull, File / TT

Försäljningen av nya hus i USA steg med 2,0 procent jämfört med månaden innan till 512.000 enheter i februari i säsongsjusterad årstakt.

Marknaden hade räknat med en uppgång på 3,2 procent, jämfört med det preliminära utfallet månaden innan, till nivån 510.000.

Försäljningen i januari var reviderade 502.000 enheter (preliminärt 494.000).

Antalet osålda hus i förhållande till försäljningstakten uppgick till 5,6 månaders lager i februari, vilket kan jämföras med 5,6 månaders lager månaden innan.

Medianpriset för ett nytt hus som såldes under månaden var 301.400 dollar, vilket var en ökning med 2,6 procent mot motsvarande månad året innan.

Statistiken presenteras av det amerikanska handelsdepartementet och avser antalet sålda privatägda enfamiljshus i USA under månaden, omräknat till årstakt.

Elin Hanspers

Premiumnyheter

Aktuellt inom