Husförsäljningen rasar i USA

2016-02-24 15:08 Affärsvärlden SIX

Försäljningen av nya hus i USA sjönk med 9,2 procent jämfört med månaden innan till 494.000 enheter i januari i säsongsjusterad årstakt.

Marknaden hade räknat med en nedgång på 4,4 procent, jämfört med det preliminära utfallet månaden innan, till nivån 520.000.

Försäljningen i december var oreviderade 544.000 enheter.

Antalet osålda hus i förhållande till försäljningstakten uppgick till 5,8 månaders lager i januari, vilket kan jämföras med 5,2 månaders lager månaden innan.

Medianpriset för ett nytt hus som såldes under månaden var 278.800 dollar.

Statistiken presenteras av det amerikanska handelsdepartementet och avser antalet sålda privatägda enfamiljshus i USA under månaden, omräknat till årstakt.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom