Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!
Vad trevligt att du vill logga in. Vi ser att du inte har ett aktivt konto. Var vänlig kontakta kundtjänst: 08-617 80 00

Hushållens förmögenhet ökar

2017-06-20 09:26
Svenska sedlar. Foto: All over press

De svenska hushållens nettoförmögenhet ökade med 466 miljarder kronor, eller 4 procent, under första kvartalet, till 13.514 miljarder kronor. Det visar SEB:s Sparbarometer som presenterades på tisdagen.

Den huvudsakliga orsaken till uppgången var ökade aktietillgångar, men även kategorierna ränte- och fastighetstillgångar bidrog.

Värdet på hushållens bruttoförmögenhet steg med 520 miljarder kronor till 17.314 miljarder kronor, vilket motsvarar ungefär 4 gånger Sveriges bruttonationalprodukt.

"Den största delen av ökningen kom från stigande aktietillgångar, där stigande fondvärden spelat en stor roll", säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Under det första kvartalet ökade hushållens skulder med 54 miljarder, eller 1,4 procent, vilket i stort sett är samma ökningstakt som under närmast föregående kvartal.

Även på årsbasis var ökningstakten nästintill oförändrad jämfört med tidigare kvartal och uppgick till knappt 6,9 procent. Hushållens skuldökning har haft en genomsnittlig årlig ökningstakt på 8 procent sedan början av 2000-talet.

Historiskt har första kvartalet varit en relativt bra indikator på hur skuldökningstakten kommer utveckla sig under resten av året.

Bostadslånen står alltjämt för 77,5 procent av hushållens samlade skulder.

"Vi kan konstatera att hushållens skulder fortsätter öka, om än i lägre takt än genomsnittet de senaste 15-åren. För första gången på två år är det inte bostadslånen som växer i snabbare takt än övriga lån. Under första kvartalet är det istället konsumtionslånen som växer snabbast", noterar Jens Magnusson.

Även om hushållens tillgångar fortsätter att vara mer än fyra gångar så stora som skulderna så är utvecklingen av hushållens skuldsättning viktig att hålla under uppsikt, anser privatekonomen.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom