Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Hushållens förmögenhet vänder upp

2019-06-12 08:41
Foto: Fredrik Sandberg/TT

De svenska hushållens brutto- och nettoförmögenheter vände upp och steg under det första kvartalet.

Det visar SEB:s Sparbarometer.

De svenska hushållens nettoförmögenhet steg med 690 miljarder kronor, eller 4,5 procent, under första kvartalet, till 15.929 miljarder kronor.

Den stora uppgången under kvartalet gör att hushållen nästan helt återhämtat förra kvartalets rekordnedgång.

Värdet på hushållens bruttoförmögenhet ökade med 730 miljarder kronor till 20.205 miljarder kronor. Det största bidraget till uppgången kom från stigande aktietillgångar (+9,9 procent) efter en god börsutveckling under början av 2019.

Hushållens nysparande uppgick till 51 miljarder kronor under första kvartalet, vilket är en minskning med 14 miljarder kronor jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Hushållens skulder ökade med 40 miljarder kronor under kvartalet, vilket är en minskad ökningstakt både jämfört med föregående kvartal (1,3 procent) och med motsvarande kvartal föregående år (1,2 procent).

På årsbasis sjönk ökningstakten för femte kvartalet i rad och ligger nu på den lägsta nivån sedan början av 2014 (4,7 procent).

Hushållens konsumtionslån var för femte kvartalet i rad den lånekategori som växte snabbast. Konsumtionslånen ökade med 1,5 procent och överstiger för tredje kvartalet i rad studielånen som ökade med 1,3 procent.

Bostadslånen står för 77,6 procent av hushållens samlade skulder.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom