Hushållens konsumtion stiger

2017-12-07 09:34 Direkt Affärsvärlden

Hushållens konsumtion steg 1,5 procent i oktober jämfört med samma månad föregående år, i kalenderkorrigerade tal.

Det visar statistik från SCB.

Jämfört med föregående månad steg konsumtionen 0,1 procent, säsongsrensat.

Under tremånadersperioden till och med oktober steg konsumtionen 0,6 procent jämfört med föregående tremånadersperiod.

Direkt Affärsvärlden

Premiumnyheter

Aktuellt inom