Husqvarna ökar vinsten

2012-04-26 07:13 Affärsvärlden Redaktionen

Husqvarna redovisar ett resultat före skatt på 794 miljoner kronor för det första kvartalet 2012 (589).

Enligt SME Direkts sammanställning förväntades ett resultat före skatt på 784 miljoner.

Därmed blev resultatet 1 procent bättre än väntat.

Husqvarnas rörelseresultat blev 915 miljoner kronor (662), att jämföra med väntade 877 miljoner. Rörelsemarginalen var 9,3 procent (7,5).

Husqvarnas omsättning blev 9.811 miljoner kronor (8.774). Här var 9.198 miljoner väntat.

Den organiska tillväxten uppgick till +9 procent (+6%). Här var en organisk tillväxt om +3,6 procent väntad.

Utsikterna för den amerikanska marknaden på kort sikt är att den starkare efterfrågan jämfört med föregående år fortsätter.

Det skriver Husqvarnas vd Hans Linnarson i rapporten för det första kvartalet.

Utsikterna vad avser efterfrågan på den europeiska marknaden är svårare att bedöma, heter det vidare.

Han skriver även att ytterligare effektiviseringsförbättringar kommer att behövas.

Affärsvärlden Redaktionen

Premiumnyheter

Aktuellt inom