IMF sänker globala tillväxtprognoser

2016-01-19 10:10 Affärsvärlden SIX
IMF-chefen Christine Lagarde. Foto: AP Photo/Pablo Martinez Monsivai

Internationella valutafonden har i en uppdatering till konjunkturprognosen World Economic Outlook sänkt prognoserna för den globala tillväxten till +3,4 procent för 2016 och till +3,6 procent för 2017, vilket är 0,2 procentenheter lägre för vardera år än vid rapporten från oktober.

"Uppgången i den globala aktiviteten bedöms nu ske mer gradvis än i oktoberrapporten, speciellt i tillväxtmarknaderna och utvecklingsländer", skriver IMF.

I de mogna ekonomierna väntas en modest och ojämn återhämtning fortsätta medan bilden för tillväxtmarknaderna är mer spridd och i många fall utmanande.

"Inbromsningen och ombalanseringen i den kinesiska ekonomin, lägra råvarupriser och påfrestningar för vissa större tillväxtekonomier kommer att fortsätta tynga tillväxtutsikterna under 2016-2017", skriver valutafonden.

Den prognostiserade förbättringen under de kommande två åren, jämfört med 2015 års förväntade tillväxt om +3,1 procent, speglar främst gradvist stigande tillväxttakter i länder som för närvarande befinner sig under press - som Brasilien, Ryssland och vissa länder i Mellanöstern. Denna förväntade upphämtning kan dock komma på avvägar av nya ekonomiska eller politiska chocker, tillägger IMF.

IMF:s bedömning för BNP-tillväxten i de mogna ekonomierna är en ökning med 2,1 procent i år och 2017, vilket är en liten nedjustering från tidigare bedömning om +2,2 procent för vardera år.

Den amerikanska ekonomin väntas växa med 2,6 procent 2016 och 2017, vilket är en nedrevidering med 0,2 procentenheter för vardera år.

Aktiviteten är fortsatt motståndskraftig i USA, skriver IMF. Detta med stöd från fortsatt gynnsamma finansieringsvillkor och en starkare bostads- och arbetsmarknad. Samtidigt tynger dollarstyrkan på tillverkningsaktiviteten och de lägre oljepriserna hindrar investeringar i gruvsektorn.

Tillväxtprognoserna för EMU om +1,7 procent för både 2016 och 2017 upprepas.

"I euroområdet väger en starkare privatkonsumtion stödd av lägre oljepriser och lätta finansieringsvillkor tyngre än en försvagning i nettoexporten. Tillväxten i Japan förväntas stabiliseras i 2016, med anledning av finanspolitiska stödåtgärder, lägre oljepriser, gynnsamma finansieringsvillkor och stigande inkomster", skriver IMF.

Prognosbedömningen för utvecklingsländerna har sänkts till +4,3 procent i år, från tidigare +4,5 procent. BNP-tillväxten väntas stiga till +4,7 procent i 2017 (+4,9 procent i oktober).

Tillväxten i Kina väntas bromsa in till +6,3 procent i 2016 och +6,0 procent i 2017, primärt på grund av en svagare tillväxt i investeringar då ekonomin fortsätter att balanseras om. Dessa prognoser är oförändrade gentemot oktoberrapporten.

Valutafonden bedömer vidare att riskerna i den globala ekonomin fortsatt är på nedsidan.

"Riskerna för de globala utsikterna lutar fortsatt mot nedsidan och relateras till den pågående justeringen i den globala ekonomin: en generell inbromsning i tillväxtekonomierna, Kinas ombalansering, lägre råvarupriser, och den gradvisa frångången från de extraordinära penningpolitiska förhållandena i USA."

Andra risker som nämns är en eskalering av pågående geopolitiska spänningar och en plötsligt stigande global riskaversion med skarpa valutaförsvagningar och finansiella påfrestningar i tillväxtmarknaderna som följd.

"Såvida dessa nyckelövergångar i världsekonomin inte navigeras framgångsrikt kan den globala tillväxten spåra ur", konkluderar IMF.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom