Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Indisk valuta på rekordlåg nivå

2013-08-20 08:22

Rupien försvagades till en ny rekordlåg nivå mot dollarn under natten samtidigt som den tioåriga statsobligationsräntan var uppe den högsta nivån på tolv år innan den vände ned.

Fokus på finansmarknaderna är fortsatt på den väntade kommande nedtrappningen av Federal Reserves tillgångsköp, vilket pressar risktillgångar.

Europaräntorna öppnar ned efter en amerikansk räntenedgång under natten samtidigt som yenen stärkts när investerare söker säkerhet i en ökad skepsis mot tillväxtmarknader. Dollarn handlas rätt stabilt mot euron, Europabörserna sjunker och kronan visar små förändringar mot dollarn och euron.

Svenska statsobligationsräntor sjunker 1-2 punkter med den tioåriga statsobligationsräntan 1 punkt ned till 2,42 procent. Den tyska tioårsräntan är samtidigt ned 2 punkter till 1,88 procent och räntorna i Europas periferi sjunker likaså någon punkt.

Tillgångar i tillväxtländer fortsätter att pressas av spekulationerna om att Federal Reserve kommer att börja skala ned sina tillgångsköp vid kommande FOMC-möte i september.

"Stormens öga är nu direkt över tillväxtländerna, två år efter att den hovrat över Europa och fyra år efter att den slog till mot USA", sade Stephen Jen vid hedgefonden SLJ Macro Partners i London.

De inhemska problem som många tillväxtekonomier dras med förstärks av utsikterna för minskade Fed-stimulanser, vilket leder till kapitalutflöden när investerare flyttar sina pengar till de utvecklade länderna, där de ekonomiska utsikterna ljusnat och räntorna stigit. Detta pressar börser, valutor och statsobligationer i tillväxtekonomierna, särskilt i de länder som har underskott i bytesbalansen.

Bland de hårdast drabbade länderna är Indien, vars valuta rupien försvagades till en ny rekordlåg nivå mot dollarn under natten samtidigt som den tioåriga statsobligationsräntan var uppe den högsta nivån på tolv år innan den vände ned.

Trots allt tal om Feds kommande nedtrappning har USA-räntorna sjunkit under natten och den tioåriga statsobligationsräntan är ned 3 punkter till 2,83 procent, från måndagens svenska stängning.

"Räntorna är uppe på nivåer som inte kan rättfärdigas om inte en tidigare räntehöjning väntas i USA", sade Hitoshi Asaoka, senior strateg vid Mizuho Trust & Bhanking i Tokyo, till Bloomberg News om de amerikanska ränterörelserna.

Marknaden väntar nu med stor spänning på onsdagens protokoll från FOMC-mötet den 30-31 juli, vilket kan ge ledtrådar till hur Fed resonerar kring en nedtrappning av tillgångsköpen.

"Protokollet bör förstärka budskapet att beslutsfattarna troligen börjar minska köpen i september. Vi kan få en del insikter om den troliga storleken på det första steget i nedtrappningen och om det kommer att begränsas till statsobligationer", skriver JP Morgan i ett marknadsbrev.

För svensk del riktas intresset nu klockan 9.30 mot SCB-statistik över industrins lager och kapacitetsutnyttjande under det andra kvartalet, liksom kortperiodisk sysselsättningsstatistik för samma period.

SEB räknar med att kapacitetsutnyttjandet sjönk till 84,0 procent från 84,6 procent under det första kvartalet.

"Konjunkturinstitutets barometer indikerar att kapacitetsutnyttjandet var stabilt under det andra kvartalet, men svag produktion och export tyder på att det kan ha minskat något", skriver SEB i ett marknadsbrev.

Banken skriver vidare att lagerstatistiken blir en viktig indikator för eventuella revideringar av snabberäknade BNP för det andra kvartalet.

På den utländska agendan riktas intresse kanske framför allt mot norsk BNP för det andra kvartalet, klockan 10, där analytikerna i Bloomberg News enkät räknar med en ökning med 0,7 procent från det första kvartalet, vilket även är Norges Banks prognos.

Under dagen kommer också byggproduktion från euroområdet och räntebesked från Turkiet.

Protokollet från Reserve Bank of Australias, RBA, räntemöte den 6 augusti visade att centralbanken lämnar dörren öppen för ytterligare räntesänkningar även om direktionen inte såg något behov av att signalera behov av en omedelbar sänkning. Vid mötet sänktes styrräntan med 25 punkter till rekordlåga 2,50 procent.

Nya Zeelands centralbank, RBNZ, meddelade under natten att de kommer att införa hårdare regler för bankernas utlåning till bostäder för att minska riskerna från bostadsmarknaden. Med de nya reglerna får bostadslån på mer än 80 procent av bostadens värde inte utgöra mer än 10 procent av nyutlåningen, jämfört med 30 procent i dag.

RBNZ-chefen Graeme Wheeler sade att den nya zeeländska dollarn är "övervärderad i förhållande till vad som är en långsiktigt hållbart". Han sade också att en räntehöjning mycket väl kan behövas nästa år, men varnade samtidigt för att en räntehöjning i närtid riskerar att få den nya zeeländska dollarn att "stärkas kraftigt".

Såväl Australiendollarn som den nya zeeländska dollarn försvagades efter nattens centralbanksbesked.

På valutamarknaden i övrigt stärks yenen på oron kring tillväxtländerna och den har bland annat gått till 97:35 mot dollarn från 98:10 vid svensk stängning på måndagen.

"Yenen tenderar att locka köpare när spänningarna på marknaden ökar", sade Satoshi Okagawa, senior global marknadsanalytiker vid Sumitomo Mitsui Banking Corporation i Singapore, till Reuters.

Dollarn handlas ganska stabilt mot euron på nivåer just under 1:335.

Den svenska kronan handlas mer eller mindre oförändrat till 6:52 mot dollarn och har stärkts 1 öre till 8:69 mot euron.

Tisdag kl 9.05 (måndag kl 16.15)

===================================

USD/SEK 6:5161 (6:5160) Statsobl 2y 1,20 (1,21)

EUR/SEK 8:6891 (8:6962) Statsobl 10y 2,42 (2,43)

EUR/USD 1:3336 (1:3346) Räntegap/ty 54 (53)

US obl 10y 2,83 (2,86) Tysk obl 10y 1,88 (1,90)

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom