Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Inditex något över förväntan

Foto: Fredrik Sandberg / TT

Den spanska modehandlaren och H&M-konkurrenten Inditex ebit-resultat uppgick till 4,31 miljarder euro för räkenskapsåret 2017/2018. Väntat var enligt Bloomberg Datas prognossammanställning ett ebit-resultat om 4,28 miljarder euro.

Försäljningen under räkenskapsåret blev 25,3 miljarder euro. Väntat var 25,4 miljarder.

Nettoresultatet uppgick till 3,37 miljarder euro. Här väntades i genomsnitt 3,34 miljarder euro. Bruttomarginalen för helåret landade på 56,3 procent, strax under väntade 56,4 procent.

Styrelsen föreslår en utdelning om 0:75 euro per aktie.

Det framgår av bokslutsrapporten.

Försäljningen under räkenskapsåret blev 25,3 miljarder euro. Väntat var 25,4 miljarder.

Försäljningen har dämed ökat 9 procent under perioden 1 februari till den 11 mars mätt i lokal valuta. Ökningen avser försäljning i både butik och via online.

Inditex försäljning under hela räkenskapsåret 2017, som sträckte sig fram till den 31 januari 2018, ökade med totalt 9 procent. I lokal valuta uppgick ökningen till 10 procent och i jämförbara termer, "like-for-like" eller LFL, var den +5 procent.

"LFL-försäljningen var positiv i alla geografier och inom alla koncept 2017", skriver Inditex i rapporten.

Onlineförsäljningen steg med 41 procent under 2017 och uppgick till 10 procent av den totala försäljningen under året.

Direkt Affärsvärlden

Madeleine Lundberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom