Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Industriföretagens investeringar väntas minska

2014-05-22 08:46

Industriföretagens investeringar förväntas i år minska med 3 procent från 54,5 miljarder kronor 2013 till 52,8 miljarder kronor 2014. Investeringsvolymerna bedöms minska med 9 procent.

Det framgår av SCB:s senaste investeringsenkät.

"Även fastighetsbranschen väntas minska sina investeringar med ett par procent och investera 66,7 miljarder. Energibranschen väntas däremot öka sina investeringar. Enligt senaste prognosen väntas en ökning från 37,2 miljarder till 42,8 miljarder", skriver SCB.

Industribranschens volymminskningar beror till stor del på att gruvindustrin planerar att dra ner på investeringarna, från 10,7 miljarder kronor i fjol till 8,8 miljarder i år, en volymminskning på 25 procent.

Tillverkningsindustrin bedöms totalt sett minska med 6 procent och investera 44,0 miljarder. Majoriteten av branschgrupperna inom tillverkningsindustrin väntas minska sina investeringar.

Volymökningar är samtidigt att vänta i ett par branschgrupper.

"Elektronikvaruindustrin väntas öka med 5 procent och investera 7,3 miljarder, medan den kemiska industrin väntas öka med 3 procent och investera 7,0 miljarder. Stål- och metallframställning väntas investera i nivå med ifjol, vilket innebär investeringar på 3,3 miljarder", skriver SCB angående investeringsenkäten.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom