Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Industrikoncernen gav lite blandade signaler

2019-07-17 20:13
Alfa Lavals vd Tom Erixon. Foto: FREDRIK SANDBERG / TT

Alfa Laval tror att efterfrågan för Marine kommer bli högre för nästa kvartal.

Industrikoncernen Alfa Laval bedömer att efterfrågan i det tredje kvartalet för divisionerna Energy respektive Food & Water kommer att ligga på ungefär samma nivå som i det andra kvartalet. För divisionen Marine väntas efterfrågan, och därmed orderintaget, förbättras något.

Det framkom på en telefonkonferens för journalister efter bolagets rapport för det andra kvartalet.

Koncernens utsikter är att efterfrågan sammantaget blir något högre i det tredje kvartalet i förhållande till det andra.

Alfa Lavals orderingång i det andra kvartalet, som var lägre än analytiker väntat sig, påverkades av en svag efterfrågan på pumpsystem och rökgastvättar, segment som insorteras under divisionen Marine.

Utöver dessa två segment kan vd Tom Erixon inte se några nämnvärda överraskande svagheter i andra kundkategorier för koncernen - minskningen i orderingång på cirka 2 miljarder från andra kvartalet 2018 går alltså i sin helhet att spåra till pumpar och rökgastvättar.

"Vi kunde inte se någon generell försvagning på marknaden under det andra kvartalet", summerade Tom Erixon som betonade att flera av bolagets affärsenheter hade positiv organisk tillväxt under perioden.

Tom Erixon påminde på telefonkonferensen även om att bolaget har varnat för att de två svaga segmentet inom marin kan vara volatila, men medgav samtidigt att orderutfallet här kom in på den "svaga sidan" i det andra kvartalet

Svagheterna för pumpsystemen respektive rökgastvättarna beror på två vitt skilda orsaker, alltså "helt utan korrelation", som Tom Erixon påtalade på telefonkonferensen.

I det förstnämnda fallet hänvisar Alfa Laval till färre antal nya tankerfartyg i varven under det första halvåret än under den höga nivån under motsvarande period 2018. Vad gäller rökgastvättar pekar Alfa Laval bland annat på en avvaktan hos kunder på grund av att nya svaveldirektiv träder i kraft vid årsskiftet.

"Med tanke på utfallet i kvartalet kanske vi inte ska spekulera alltför mycket. Men som vi säger i rapporten har vi inte ändrat vår syn på marknaden eller teknologin (i ett längre perspektiv; reds anmärkning)", svarade Tom Erixson på frågan om vad han tror om efterfrågan på rökgastvättar under den resterande delen av 2019.

"Vi kommer att få det svårt att nå vår utsikt för divisionen Marine (en viss förbättring av orderingången relativt det andra kvartalet: red:s anmärkning) om inte det sker en viss förbättring för både pumpsystemen och rökgastvättarna", sammanfattande Tom Erixon.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom