Industrin släcker feststämningen

2012-05-30 09:34 Affärsvärlden Redaktionen

Så lyder SCB:s kommentar angående de färska BNP-siffrorna.

Nationalräkenskaperna för första kvartalet bekräftar en svag utveckling för tillverkningsindustrin, -5,3 procent jämfört med första kvartalet 2011.

Andra sektorer dämpade dock nedgången för de varuproducerande branscherna till 0,7 procent jämfört med första kvartalet 2011. En produktionsökning med 3,4 procent för de tjänsteproducerande branscherna bidrog samtidigt till att näringslivets totala produktion ökade med 1,9 procent.

Det framgår av SCB:s kommentarer till nationalräkenskaperna för första kvartalet.

"Trävarutillverkning, massa-, pappers- och pappindustrin samt motorfordonsindustrin är exempel på branscher där produktionen sjönk betänkligt. Tillverkningsindustrins tillbakagång medförde att den totala varuproduktionen visade en svag utveckling första kvartalet", skriver SCB.

Samtidigt bidrog god vattentillrinning till ökad elproduktion, och produktionen inom avfalls- och återvinningsindustrin steg "relativt kraftigt".

"Mineralutvinningsindustrin samt bygg- och anläggningsindustrin fortsatte att öka produktionstakten och steg med 9,9 respektive 7,8 procent jämfört med motsvarande kvartalet föregående år", skriver SCB.

På tjänstesidan ökade produktionen på bred front, med totalt 3,4 procent.

Affärsvärlden Redaktionen

Premiumnyheter

Aktuellt inom