Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Industrin väntas strama åt

2016-03-03 09:58

Industriföretagens investeringar förväntas under 2016 sjunka med 5 procent mätt i volym, enligt SCB:s senaste investeringsenkät.

Enligt den investeringsenkät som presenterades den 20 november 2015 förväntades industriföretagens investeringar sjunka med 6 procent under 2016.

Industrins investeringar ökade med 10 procent under fjolåret och uppgick till totalt 65,9 miljarder kronor.

"Företagen inom industrisektorn är inte ensamma om att planera för minskade investeringsvolymer i år. Stora tillbakagångar väntas inom informations- och kommunikationsbranschen med 19 procent, följt av energibranschen med 13 procent. Året ser dock ljusare ut för byggbranschen och varuhandeln som istället väntas genomföra volymökningar på 17 och 12 procent", uppger SCB.

"Gruvindustrin har sedan flera år successivt minskat sina investeringsvolymer. 2014 stramade gruvbolagen åt investeringarna med hela 25 procent medan förra årets investeringar summerade till 8,3 miljarder, med volymminskningar på 3 procent. I år väntas återigen stora minskningar på 23 procent med planerade investeringar på 6,6 miljarder", fortsätter myndigheten.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom