Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Industriproduktionen svagare mer än väntat

2017-10-05 10:04
Foto: Kjell-Arne Larsson / IBL Bildbyrå

Industriproduktionen sjönk 1,7 procent i augusti jämfört med juli, enligt säsongsrensad statistik från SCB.

Jämfört med samma månad föregående år steg industriproduktionen 7,3 procent, kalenderkorrigerat.

Enligt SME Direkts prognosenkät väntade analytiker att produktionen skulle ha sjunkit 0,4 procent i augusti jämfört med månaden före och stigit 10,5 procent jämfört med motsvarande månad 2016.

Bland industrins delbranscher uppvisade elektronikvaruindustrin den största uppgången mot föregående månad, medan störst nedgång sågs inom industrin för metallvaror.

Under den senaste tremånadersperioden, juni-augusti 2017, ökade produktionen med 0,8 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod mars-maj, i säsongsrensade tal.

I juli sjönk industriproduktionen med reviderade 1,1 procent jämfört med juni (-0,9%) och steg med reviderade 5,2 procent från samma månad föregående år (+5,3%).

Den svenska industrins totala orderingång, säsongsrensat i volym, sjönk 1,8 procent i augusti, jämfört med juli, enligt SCB.

Orderingången från hemmamarknaden sjönk 2,4 procent medan exportorderingången sjönk 0,5 procent.

Jämfört med samma månad föregående år ökade den totala orderingången med 6,3 procent, kalenderkorrigerat. Hemmamarknaden steg 9,2 procent och exportorderingången steg 3,8 procent.

I juli steg orderingången totalt med reviderade 1,8 procent jämfört med månaden före (+2,2%) och steg med reviderade 1,3 procent jämfört med samma månad 2016 (+2,1%).

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom