Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Industrivärden höjer utdelningen

2019-02-08 12:26
Helena Stjernholm, vd för Industrivärden Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT

Investmentbolaget höjer sin utdelning med 25 öre till 5:75 kronor per aktie.

Industrivärden redovisar en totalavkastning på 9 procent för C-aktien under helåret 2018.

Det framgår av bolagets bokslutsrapport.

En utdelning om 5:75 kronor per aktie föreslås för helåret 2018 (5:50).

Substansvärdet per aktie var vid årets utgång 196 kronor, en minskning med 25 kronor under året. Den 7 februari var substansvärdet 215 kronor per aktie, motsvarande en rabatt om drygt 12 procent i förhållande till den viktade aktiekursen samma dag.

Resultatet efter skatt blev -17.343 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2018 (451). Resultatet per aktie uppgick före utspädning till -39:85 kronor (1:04).

Industrivärdens skuldsättningsgrad sjönk från 10 till 7 procent under 2018, en minskning bolagsledningen motiverar med en mer osäker omvärld.

"Genom en minskad belåning har vi även ökat vår flexibilitet i ett osäkrare konjunkturläge", skriver Industrivärdens vd Helena Stjernholm i bokslutsrapporten för 2018.

Investmentbolaget höjer visserligen sin utdelning med 25 öre till 5:75 kronor per aktie, men utdelningshöjningar har inte varit den röda tråden i förslagen från bolagen inom Industrivärden- och Lundbergssfären.

Skanska sänker sin utdelning enligt besked i fredags rapport för det fjärde kvartalet och sedan tidigare är det känt att Handelsbanken sänker sin totala kupong genom att inte ge någon extrautdelning. I Essity, Ericsson och Husqvarna hålls utdelningarna för 2018 på samma nivå som för 2017.

Den sänkta belåningsgraden i Industrivärden och de i flera fall sänkta eller oförändrade utdelningarna harmoniserar med vad Fredrik Lundberg sade i en intervju med Dagens Industri i slutet av november. Han uppmanade bolagen inom sfären han i hög grad kontrollerar att vara försiktiga med (extra)utdelningar och att de skulle vårda balansräkningen.

"Se till att stärka balansräkningarna och rusta för att kunna agera ur styrkeposition när det blåser motvind", sade han till tidningen.

"Varje företag måste ta hänsyn till sina framtidsplaner. Men som långsiktig aktiv ägare anser jag att det är väldigt viktigt att alla de här bolagen har en stark balansräkning. Det är väldigt väsentligt", sade Fredrik Lundberg också till tidningen.

Några av sfärens bolag har höjt utdelningen och då särskilt Volvo som kommer ge en ordinarie utdelning på 5 kronor och en extra på lika mycket, totalt alltså 10 kronor per aktie, upp från totalt 4:25 kronor för 2017.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom