Industrivärden minskar utdelningen

2016-02-05 11:46 Affärsvärlden SIX
Fredrik Lundberg. Foto: Jonas Ekströmer / TT

Investmentbolagets styrelse föreslår en utdelning på 5,00 kronor per aktie för 2015.

Industrivärden redovisar ett resultat efter finansnetto på 444 Mkr (2.158) för det fjärde kvartalet 2015.

Utdelningsintäkterna från aktier var 0 miljoner (0) och värdeförändringar på aktier var 519 miljoner kronor (2.274).

Nettoresultatet uppgick till 444 miljoner kronor (2.158) eller 1,03 kronor per aktie efter utspädning (4,81).

Substansvärdet var 155 kronor per aktie (176) per den 4 februari 2016.

Substansvärdet inklusive återlagd utdelning ökade med 5 procent under helåret 2015. Stockholmsbörsens totalavkastning, i form av SIXRX, var samtidigt +10 procent.

Styrelsen föreslår en utdelning på 5,00 kronor per aktie för 2015 (6,25).

Industrivärden meddelar en ny utdelningspolicy i fredagens bokslut för 2015:

Bolaget skall framöver generera ett positivt kassaflöde "före portföljförändringar och efter lämnad utdelning".

Syftet med förändringen är att bygga investeringskapacitet över tid samt att kunna stödja innehavsbolag vid behov.

Tidigare policy var att ge aktieägarna en direktavkastning som var "högre än genomsnittet för Stockholmsbörsen".

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom