”Inflationen hemsöker Riksbanken”

2016-01-08 10:00 Affärsvärlden SIX
Foto: Riksbanken

Dagens protokoll från det penningpolitiska mötet i december visar att Riksbanken var ganska nära att vidta ytterligare åtgärder, och pekar även på att valutainterventioner är Riksbankens nästa drag.

Det skriver Nordea, som också ser att diskussionen kring ramverket som företogs under mötet också är potentiellt viktig för utsikterna för penningpolitiken.

"Direktionen uttryckte en oro för det oväntat låga inflationsutfallet i november liksom för att inflationsprognosen för 2016 hade sänkts. Därmed fortsätter den låga inflationen att hemsöka banken", skriver Nordea.

På den positiva sidan, och vad som enligt affärsbanken delvis förklarar de uteblivna åtgärderna, noterade Riksbanken en stark inhemsk ekonomi och stabiliserade inflationsutsikter, liksom att kronan var vid en acceptabel nivå vid tidpunkten för mötet.

Nordea anser vidare att diskussionen om det penningpolitiska ramverket som företogs vid mötet på initiativ av ledamot Per Jansson kommer att bli ett viktigt tema för 2016 - även om direktionen tonade ned de eventuella effekterna på penningpolitiken.

"Riksbanken fortsätter att fokusera starkt på inflationsmålet om 2 procent, och kommer inte att tillåta att inflationsuppgången hindras av en någon kronförstärkning. Valutainterventioner verkar vara nästa steg", skriver Nordea, som tror att Riksbankens smärtgräns för kronan går vid ett KIX-index på 107 eller vid EUR/SEK omkring 9,05.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom