Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Inflationen högre än väntat

2019-08-14 09:33
Stefan Ingves. Foto: Johan Jeppsson/TT, Anders Wiklund/TT

KPIF (KPI med fast ränta) steg 0,4 procent i juli jämfört med föregående månad enligt SCB, och steg 1,5 procent jämfört med samma månad föregående år.

Väntat enligt Infront Datas prognosenkät var +0,3 respektive +1,4 procent. Riksbankens prognosbana, som publicerades den 3 juli, pekade mot en KPIF-inflation på 1,3 procent i juli.

I juni var KPIF-inflationen 1,7 procent.

KPI steg 0,4 procent i juli jämfört med föregående månad och steg 1,7 procent i årstakt. Enligt Infront Datas enkät väntades 1,5 procent, Riksbankens prognosbana pekade mot 1,5.

I juni var KPI-inflationen 1,8 procent.

Till månadsförändringen bidrog högre priser på paketresor (25,6 procent) med 0,4 procentenheter. Högre priser på livsmedel (2,0 procent) bidrog med 0,3 procentenheter, varav kött (2,3 procent) och grönsaker (4,9 procent) bidrog med 0,1 procentenhet vardera. Högre priser på el (5,3 procent) och utrikesflyg (19,3 procent) bidrog med ytterligare 0,2 procentenheter vardera, skriver SCB.

SCB noterar vidare att nedgången av index för tandläkararvode (-20,1 procent) påverkade månadstakten nedåt med 0,2 procentenheter. Nedgången var ett resultat av det allmänna tandvårdsbidraget (ATB), som förnyas i juli varje år. Under 2019 har en ny metod för hanteringen av tandvårdsbidraget implementerats i KPI.

KPIF-inflationen exklusive energi, KPIFXE, var 1,7 procent i juli, jämfört med 1,9 procent i juni. Enligt Infront Datas enkät väntades 1,7 procent, Riksbankens prognosbana pekade mot 1,6 procent.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom