Inflationen stiger i OECD

2016-03-02 11:07 Affärsvärlden SIX

Konsumentprisinflationen i OECD-länderna uppgick till 1,2 procent i årstakt under januari, vilket kan jämföras med 0,9 procent under närmast föregående månad. Det framgår av statistik från OECD.

I januari föregående år låg inflationstakten på 0,5 procent.

Energipriserna sjönk med 5,4 procent i årstakt (-8,6 procent månaden innan) medan matpriserna steg med 0,7 procent i årstakt (+0,8).

Exklusive mat och energi var inflationen 1,9 procent i årstakt jämfört med 1,9 procent under närmast föregående månad.

OECD är en ekonomisk samarbetsorganisation som består av 34 medlemsländer. Organisationens medlemsländer står för två tredjedelar av världens produktion av varor och tjänster.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom