Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Inflationstakten i OECD minskar

2014-04-01 11:16

Inflationen för OECD-länderna, mätt som KPI, uppgick till en årstakt på 1,4 procent under februari, vilket kan jämföras med 1,7 procent under närmast föregående månad. Det framgår av statistik från OECD.

Energipriserna sjönk med 0,4 procent i årstakt, vilket kan jämföras med +2,1 procent under föregående månad.

Matpriserna ökade samtidigt med 1,6 procent i årstakt. Under närmast föregående månad uppgick uppgången till 1,5 procent.

Exklusive mat och energi var inflationen oförändrad vid +1,6 procent i årstakt jämfört med närmast föregående månad.

OECD är en ekonomisk samarbetsorganisation som består av 34 medlemsländer. Organisationens medlemsländer står för två tredjedelar av världens produktion av varor och tjänster.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom