Inflationstakten på 0,1 procent

2016-01-14 08:45 Affärsvärlden SIX

De svenska konsumentpriserna (KPI) var upp 0,1 procent i december jämfört med månaden innan, enligt statistik från SCB. I årstakt var KPI +0,1 procent, vilket kan jämföras med +0,1 procent månaden innan.

Analytikernas förväntningar var att årstakten skulle uppgå till +0,1 procent och månadstakten till +0,2 procent, enligt SIX News sammanställning av elva analytikers estimat. Förväntningarna för årstakten sträckte sig mellan -0,2 till +0,2 procent med en median på +0,1 procent.

Till månadsförändringen bidrog högre priser på utrikes flygresor (41,3 procent) med 0,2 procentenheter och paketresor (5,3 procent) med 0,1 procentenhet. Prissänkningar på el (-2,8 procent), drivmedel (-2,7 procent) samt livsmedel och alkoholfria drycker (-0,4 procent) bidrog med 0,1 procentenhet vardera.

Till årsförändringen bidrog prishöjningar på livsmedel (2,1 procent) med 0,3 procentenheter. Högre priser på alkoholhaltiga drycker och tobak (4,3 procent), restauranger (3,5 procent) och hyror (1,4 procent) påverkade inflationstakten med 0,2 procentenheter vardera.

Uppgången i årstakt motverkades av lägre räntekostnader (-17,2 procent) som påverkade inflationstakten med 0,7 procentenheter. Prissänkningar på teletjänster och utrustning (-7,4 procent) och el (-5,5 procent) bidrog med 0,2 procentenheter vardera i december.

Den underliggande inflationen, mätt som KPIF (inflationen vid konstanta räntor), var +0,9 procent i årstakt, att jämföra med +1,0 procent månaden innan. Analytikerna hade räknat med en årstakt om +0,9 procent.

Månadstakten för KPIF uppgick till +0,2 procent, vilket kan jämföras med analytikernas förväntningar vid +0,2 procent.

Inflationstakten enligt måttet KPIF exklusive energi var +1,3 procent i december. Månaden innan var takten +1,4 procent. I månadstakt var KPIF exklusive energi +0,4 procent.

Harmoniserat index för konsumentpriser, HIKP, låg på +0,7 procent i årstakt (+0,8 procent månaden innan).

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom