Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

INFÖR MILLENNIESKIFTET: Varuhusvågen

1999-09-08 08:00

Bankmannen Josef Anér kom att byta bana föratt bygga upp en stor varuhuskedja.

Försäljningen för Turitz har fortsatt att stiga från ca 149 till173 Mkr, och man anser att bolagets priser under 1952 varitlägre än under 1951. Man har alltså haft en ej oväsentligvolymökning. Vinsten å försäljningen steg från 16,2 till 18,0Mkr. Innan denna vinst framkommit kan man antaga att som vanligtvarulagret värderats synnerligen försiktigt.

Konsekvent lågprislinje

Josef Anér, Uplandsbankens tidigare chef, har värvats för attbli chef för Turitz i samband med att grundaren, HåGe Turitz,1939 kommit i strid med Wallenbergarna och NK-folket. Det ärAnér som metodiskt först driver den snabba utbyggnaden avvaruhus. Han förespråkar kon-sekvent lågprislinjen. Innan hanlämnar 1956 ska Turitz-koncernen ha 40 filialer i Sverige ochvara störst i varuhussektorn. Hälften av dem har byggts underhans chefstid. Omsättningen kommer att vara 300 miljoner kr.Turitz grundades redan 1909 och genombrottet kom på 1930-talet,då företaget köpte varuhusen Grand Bazar, American Basar ochFastighets AB Mercurius, alla tre i Göteborg. Det skeddesamtidigt som företaget gick in i Enhetspris AB EPA tillsammansmed NK:s Josef Sachs. Snart ska den stora varuhusexpansionen börja iSverige. Åhlén-familjen, som har lågprisvaru-huset Tempo, bygger utsnabbt, och så småningom kommer kooperativa rörelsen med egnavaruhus under namnet Domus. I Stockholm heter de emellertidKvickly under en tid. KF köpte före kriget PUB-varuhuset iStockholm. Under tio år ska antalet varuhus i Sverige mer än fyrfaldigastill 250 st, men sedan är varuhuseran slut. ICA-rörelsenattackerar med medel-stora, specialiserade livsmedelsbutiker ochstormarknadseran med direkt-försäljning i plåtlador vidlandsvägsknutar utanför storstäderna tar knäcken påcityvaruhusen. Men det är långt efter Josef Anérs chefstid.

BILDTEXT: EPA-varuhusen var en viktig del av Josef Anérs varuhusimperium.

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom