Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Inga exportkrediter till fossila verksamheter

2019-12-13 13:26
Utrikeshandelsminister Anna Hallberg och näringsminister Ibrahim Baylan på pressträff om regeringens exportstrategi. Foto: Henrik Montgomery / TT

Sverige ska sluta med exportkrediter som går till fossila verksamheter. Senast 2022 ska det vara stopp enligt den nya handelsstrategi som regeringen i dag presenterar.

- Vi ska inte bara gå före. Vi ska jobba internationellt så att de internationella regelverken följer efter, säger Anna Hallberg, utrikeshandelsminister (S), på en pressträff.

Svenska företag erbjuds exportkrediter genom Exportkreditnämnden och bolaget Svensk exportkredit som står för garantier eller lån med förmånliga villkor, som ett sätt bidra till positivt resultat för svensk exportnäring. Förra året utfärdades tre miljarder kronor till projekt med fossila verksamheter, något som nu ska fasas ut under tre års tid.

- Det är ett väldigt viktigt steg vi tar nu för att visa att vi är ett föregångsland. Det här är en oerhört viktig åtgärd för att hantera den akuta klimatkrisen som råder, säger Anna Hallberg.

Naturskyddsföreningen välkomnar beskedet, och ser det som ett viktigt steg i rätt riktning.

"Att svenska exportkrediter inte längre ska få gå till prospektering och utvinning av fossila bränslen är ett helt nödvändigt beslut. Exportkreditsystemet har fram tills nu inte varit förenligt med vare sig Parisavtalet eller regeringens ambition att bli världens första fossilfria välfärdsnation", skriver Karin Lexén, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen i en kommentar.

Den nya export- och investeringsstrategin har satt fem strategiska målsättningar. Bland annat ska Sveriges export öka, både i absoluta tal och som andel av BNP, särskilt bland små och medelstora företag, och driva på för en fri, hållbar och rättvis internationell handel.

Affärsvärlden TT

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom