Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Ingen utdelning i Munters

2019-02-13 08:13
Foto: Kristoffer Tripplaar / Alamy

Fukthanteringsbolaget Munters redovisar ett justerat ebita-resultat på 154 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2018.

Ett genomsnitt av fyra analytikerprognoser, som Infront Data sammanställt inför rapporten, var 188 miljoner kronor.

Omsättningen uppgick till 1.834 miljoner kronor, mot ett analytikersnitt på 1.895 miljoner. Den justerade ebita-marginalen blev därmed 8,4 procent mot prognossnittet på 9,9 procent.

Rörelseresultatet uppgick till -256 miljoner kronor, jämfört med ett analytikersnitt på +113 miljoner kronor. I rörelseresultatet ingår en nedskrivning av goodwill inom Data Centers på -323 miljoner kronor. Rörelseresultatet påverkades även negativt av jämförelsestörande poster om -31 miljoner kronor, av vilka kostnader för avgångsvederlag till vd uppgick till -22 miljoner kronor.

Orderingången landade på 1.753 miljoner kronor, mot ett snitt på 1.661 miljoner.

Ingen utdelning föreslås, jämfört med ett analytikersnitt på 0:44 kronor.

"Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2018 med hänsyn till kostnaderna för Munters Full Potential-programmet", skriver bolaget.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom