Ingves återkommer med synpunkter på King-rapporten

2016-01-25 14:52 Affärsvärlden SIX

Stefan Ingves säger att Riksbanken återkommer med synpunkter på den så kallade King-rapporten i maj, senare i år.

Under föregående vecka släpptes den länge emotsedda rapporten om Riksbankens penningpolitik, som hade sammanställts av Bank of Englands tidigare ordförande Mervyn King och den amerikanske ekonomen Marvin Goodfriend.

Utvärderingen, som både innehåller en del kritik och flera konkreta förslag, är nu ute på remiss och ska diskuteras i riksdagen senare i vår, men flera bedömare har menat att den ändå kan få effekt på Riksbankens penningpolitik i det korta perspektivet.

"Det ska tas en funderare på vad som står här och sen återkommer vi med vår syn när det gäller synpunkterna någon gång i början på maj. I dagsläget har jag inga speciella synpunkter", säger Ingves till reportrar på en fråga om hur rapporten påverkar hans syn på penningpolitiken.

Riksbankschefen var under frågestunden, som hölls efter ett seminarium anordnat av Global Utmaning på måndagen, återhållsam med vad han ansåg om slutsatserna i den så kallade King-rapporten.

På en fråga om han anser att det finns något som sticker ut i rapporten, svarar Ingves att det finns många intressanta delar och att varje del speglar tidsandan och att rapporten tar upp frågor som Riksbanken redan har väckt själva, såsom hur man mäter inflation.

Angående kritiken mot Riksbanken och förslaget om ett gemensamt råd med Finansinspektionen för finansiell stabilitet hänvisar Ingves till den kommande utvärderingen i maj då Riksbanken, som är en av remissinstanserna, ska komma med sitt utlåtande.

I rapporten föreslogs att Riksbankslagen bör ändras för att göra klart att valet av växelkursregim är en fråga för regeringen, och i förra veckan sade finansmarknadsminister Per Bolund att en översyn av ramverket för valutainterventioner kan behövas.

"Valutainterventioner är en del av penningpolitiken, valutakurssystem är en annan fråga och en fråga som fastställs av regeringen", kommenterar Ingves på måndagen.

Stefan Ingves säger vidare att Riksbanken "följer det regelverk som finns idag", och svarar "ja" på frågan om han anser att centralbanken har full rätt till att använda åtgärden. Om han föredrar en räntesänkning framför valutainterventioner låter han däremot vara osagt, liksom vilka kronrörelser som skulle kunna utlösa åtgärden.

"Den dag vi intervenerar kommer vi att berätta om det, och då går jag inte in på det i förväg", säger han.

Inflationsutfallet för december blev en besvikelse, där både KPI och KPIF inkom 0,2 procentenheter vardera under Riksbankens prognoser.

"Nu ska vi arbeta oss fram mot ett beslut i februari och det är den enda kommentar jag har i dagsläget. Som alltid händer både det ena och det andra i den svenska ekonomin och ekonomin i omvärlden", är Ingves kommentar till utfallet.

Sedan Riksbankens senaste sammanträde har Europeiska centralbankens ordförande Mario Draghi flaggat för att ytterligare lättnader kan komma vid ECB-mötet i mars, vilket genom kronkursen sannolikt skulle försvåra ytterligare för Riksbankens arbete att nå inflationsmålet.

Ingves, som i höstas sade att man "inte kommer att sitta med armarna i kors" om ECB agerar, vill på måndagen inte svara på hur det påverkar Riksbankens kommande besked i februari. Han ger emellertid ett inte alltför bekymrat intryck.

"I vid mening är det så att om man får upp inflationstakten inom EMU så är det bra för Sverige också. Sedan utgår jag från att de på ECB-sidan gör sitt yttersta för att åstadkomma det på ett sätt som är bra för dem, och det lever vi med."

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom

Bostad & fastighet

Alla Tjänstebilar

ANNONS