Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Ingves: Läget blir farligare för var dag

2015-11-19 07:31
Riksbankschefen Stefan Ingves. Foto: All over press

Riksbanksordförande Stefan Ingves uppger i en intervju med SvD Näringsliv att svenska banker har för lite eget kapital och pekar på att läget med hushållens skulder blir farligare för varje dag som går.

"Vi har skapat ett finansiellt system där bostadsobligationer är grundbulten, delvis beror det på att vi har en låg statsskuld jämfört med många andra länder. Men det gör att riskerna kring svensk bostadsmarknad handlar om långt mer än hushållen och deras konsumtion.

Riskerna rör själva kärnan i det finansiella systemet", säger Stefan Ingves.

I ordförandens scenario fortsätter priserna på bostäder att öka till dess att utländska investerare börjar tappa förtroendet för svenska bostadsobligationer. Då får bankerna svårare att finansiera sig och bolåneräntorna stiger. När intresset bland utländska investerare minskar för att köpa bostadsobligationer, faller också kronan i värde och inflationen stiger. Riksbanken tvingas därefter att höja reporäntan för att hantera inflationen.

Därmed stiger boräntorna och hushållen drar ned sin konsumtion, vilket påverkar ekonomin. Ingves kan dock inte uppge hur troligt det är att detta scenario blir verklighet.

"Det blir farligare för var dag som går. Men det går inte att räkna fram när något kommer att inträffa", säger han men tillägger att vi redan i dag är på en ohållbar nivå.

Angående bankerna bedömer Riksbanken att andelen eget kapital om fyra procent i dag är för dåligt. Stefan Ingves vill att det höjs till fem procent.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom