Ingves: Lämpligt göra penningpolitiken än mer expansiv

2016-02-22 09:08 Affärsvärlden SIX
Riksbankschefen Stefan Ingves. Foto: All over press

En viktig faktor för Riksbankens beslut vid föregående penningpolitiska möte var att penningpolitiken i omvärlden bedömdes bli något mer expansiv än i föregående rapport.

Det sade Riksbankens ordförande Stefan Ingves vid det föregående penningpolitiska mötet den 10 februari, då reporäntan sänktes till -0,50 procent. Två ledamöter reserverade sig mot beslutet.

Riksbanken uppgav redan i beskedet att det finns argument både för att hålla fast vid den penningpolitik som det beslutades om i december och för att göra penningpolitiken mer expansiv.

När det gäller penningpolitiken i omvärlden är det fortfarande viktigt att vi inte i efterhand tvingas reagera på att den blir mer expansiv, ansåg Ingves. Vi måste nu göra riskbedömning av två olika alternativ, agera nu eller vänta på mer information, sade han.

Ingves var av uppfattningen att direktionen bör vara proaktiv, på samma sätt som när den under det senaste året har beaktat ECB:s köp av statsobligationer i penningpolitiken. Det är betydligt svårare att i efterhand hantera ökade penningpolitiska stimulanser i omvärlden, resonerade ordföranden.

Vidare hade bilden från mötet i december, då läget för inflationen föreföll vara "hyggligt stabilt", ändrats ganska snabbt när kronan började stärkas för fort och inflationsbilden började försämras med en än mer utdragen period med låg inflation. Detta ledde till en påtaglig nedrevidering av inflationsprognosen, vilket tillsammans med den allt mer expansiva penningpolitiken i omvärlden mynnade ut i Ingves ställningstagande angående sänkningen av reporäntan.

Ingves menade att det i rådande läge inte är uppenbart vilka beslut som bör fattas, och att han sade sig vidare förstå de som kommit till en annan slutsats. Men enligt hans mening var det bättre att "förekomma än förekommas" och att det därför var lämpligt att göra penningpolitiken än mer expansiv.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom