Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Ingves nya räntebesked

2019-02-13 09:30
Riksbankens chef Stefan Ingves. Foto: Jonas Ekströmer / TT

Klockan 9.30 på onsdagsmorgonen lämnade Riksbankens Stefan Ingves besked om räntan.

Riksbanken lämnar reporäntan oförändrad på -0,25 procent.

Enligt Infront Datas enkät väntade samtliga av 13 tillfrågade analytiker att Riksbanken skulle lämna reporäntan oförändrad.

Riksbanken ändrade senast reporäntan vid det penningpolitiska mötet den 19 december 2018, då den höjdes med 0,25 procentenheter till -0,25 procent.

Direktionen var enig om räntebeslutet.

Riksbanken meddelar samtidigt att mandatet för att snabbt intervenera på valutamarknaden inte förlängs ytterligare.

Konjunkturutvecklingen i Sverige och omvärlden har gått in i en fas med lägre tillväxt. Även om tillväxten dämpas är konjunkturen fortsatt stark. Förutsättningarna för att inflationen ska vara kvar nära 2 procent kommande år har inte förändrats i någon större utsträckning.

Det skriver Riksbanken i ett pressmeddelande i samband med räntebeskedet på onsdagen.

"Även om indikatorer pekar på att stämningsläget hos hushåll och företag har dämpats i Sverige kvarstår bilden av en stark svensk konjunktur. Utvecklingen på arbetsmarknaden har varit lite starkare än väntat och arbetslösheten är den lägsta på ett decennium. Såväl inflationen som inflationsförväntningarna har etablerats kring 2 procent", skriver Riksbanken.

Riksbanken konstaterar att den starka konjunkturen och ett stigande kostnadstryck i både Sverige och i omvärlden innebär att det finns goda förutsättningar för inflationen att vara nära målet även kommande år.

"Dessa utsikter har inte ändrats i någon större utsträckning sedan i december", skriver Riksbanken.

Banken påpekar dock att det finns osäkerhet kring både utvecklingen i omvärlden och styrkan i den inhemska konjunkturen.

"Konjunktur- och inflationsutsikterna kommer att avgöra hur penningpolitiken utformas framöver", skriver Riksbanken.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom