Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Ingves nya räntebesked

2019-04-25 09:36

Klockan 9.30 på torsdagsmorgonen lämnade Riksbankens Stefan Ingves besked om räntan. Räntebanan och flera prognoser sänks.

Riksbanken lämnar reporäntan oförändrad på -0,25 procent vid torsdagens penningspolitiska besked.

Det var i linje med förväntningarna hos samtliga av nio tillfrågade analytiker i SME Direkts enkät.

Senast ändrade Riksbanken reporäntan vid det penningpolitiska mötet den 19 december 2018, då den höjdes med 0,25 procentenheter till -0,25 procent.

SÄNKER RÄNTEBANAN

En förändring vid dagens penningpolitiska besked var däremot att Riksbanken sänker sin prognos för räntebanan. Nu väntas nästa räntehöjning komma senare och räntehöjningarna därefter väntas ske i en långsammare takt, jämfört med Riksbankens tidigare prognos.

Räntebanan är stabil på -0,25 procent under det andra och tredje kvartalet i år. Den första höjningen väntas nu därefter ske antingen i slutet av 2019 eller i början av 2020.

Källa: Riksbanken. Bild: Infront/Direkt

Bild: Infront/Direkt. Källa: Riksbanken

SPÅR MINSKANDE INFLATION OCH LÖNEÖKNINGAR, FORTSÄTTER SPÅ STARKARE KRONA

Den starka konjunkturen i Sverige talar för en inflation vid Riksbankens 2-procentsmål även framöver, men den senaste tidens utfall tyder på att inflationstrycket är lite svagare än väntat, skriver Riksbanken.

Riksbanken sänker sina inflationsprognoser i närtid, drar upp dem något mot slutet av året och början av 2020, och sänker inflationsprognoserna bortom det.

Riksbanken konstaterar här att den goda globala konjunkturen håller i sig och har som väntat gått in i en fas med lägre tillväxttakter.

"Inflationen i omvärlden har dock utvecklats oväntat svagt, särskilt i euroområdet. Flera centralbanker har kommunicerat en mer expansiv penningpolitik. Osäkerheten om omvärldsutvecklingen är fortsatt stor", skriver de.

Riksbanken spår nu också lägre löneökningar än tidigare, på 2,7 procent i år, 3 procent nästa år och 3,2 procent 2021. Föregående prognos, från februari, löd ökningar på 2,8 procent i år, 3,2 procent nästa år och 3,3 procent 2021.

Centralbanken spår vidare fortsatt att kronan ska stärkas de kommande åren, men från en svagare nivå än i februari.

FORTSÄTTER OBLIGATIONSKÖPEN (QE), MEN I MINSKAD TAKT

Direktionen beslutade vidare att Riksbanken från juli 2019 till december 2020 ska köpa statsobligationer till ett nominellt belopp om 45 miljarder kronor. Det motsvarar ungefär hälften av de betalningar från förfall och kuponger som Riksbanken tar emot från obligationsportföljen under samma period.

Henry Ohlsson och Martin Flodén reserverade sig mot beslutet med motiveringen att ytterligare köp inte på ett tydligt sätt kommer att bidra till penningpolitikens måluppfyllelse, och att det samtidigt finns risker förknippade med ytterligare köp. De hänvisade även till sina tidigare reservationer i samband med Riksbankens beslut om obligationsköp, senast i december 2017.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom