Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Ingves ser positiva tendenser

2009-05-06 14:42

För någon månad sedan var det svårt att se några positiva tendenser i världsekonomin överhuvudtaget, men sedan slutet av mars har läget ljusnat en aning då negativ nyheter följts av en del positiva.

Det sade Riksbankschef Stefan Ingves på onsdagen, enligt ett förskrivet anförande.

- I USA har ett antal förtroendeindikatorer vänt uppåt, det finns vissa tecken på en stabilisering på bostadsmarknaden och i hushållens konsumtion. Det är ännu för tidigt att tala om en stabilisering i den amerikanska ekonomin, inte minst mot bakgrund av att arbetsmarknaden fortsätter att försvagas snabbt. Tecknen tyder dock på att hastigheten i nedgången kan ha dämpats, sade han.

Stefan Ingves upprepade att det kan bli aktuellt med ytterligare okonventionella åtgärder om den svenska ekonomin riskerar att försämras ytterligare, men om inflationen riskerar att stiga snabbare än väntat framöver kan det också bli aktuellt att strama åt penningpolitiken snabbare än vad som framgår av den senaste räntebanan.

I Riksbankens aktuella prognoser bedöms realräntan vara "rejält negativ" under hela prognosperioden, vilket innebär en "kraftfull stimulans för den svenska ekonomin".

- Diskussionen domineras för närvarande av hur vi ska hantera penningpolitiken vid den rådande kraftiga lågkonjunkturen. Eftersom penningpolitiken är framåtblickande är det viktigt att inte bortse från de potentiella inflationsimpulserna som nu byggs in inför framtiden, sade Stefan Ingves, och hänvisade till en svag krona och höga enhetsarbetskostnader.

- Om den globala ekonomin återhämtar sig snabbare än vi förutser bidrar även detta till att göra penningpolitiken mindre expansiv, fortsatte Riksbankschefen.

Innan fler åtgärder vidtas ser Stefan Ingves nu många skäl att utvärdera effekterna av de åtgärder som hittills vidtagits, och han vill också utvärdera ny information om konjunkturen och läget på de finansiella marknaderna.

Riksbankschefen såg sig också föranledd att betona att det inte är aktuellt för Riksbanken att vidta åtgärder för att försöka försvaga kronan direkt i ett läge då räntan inte kan sänkas mer.

- Jag vill betona att sådana åtgärder inte är aktuella, sade han.

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom