Ingves: Vi kan sänka räntan mer

2016-02-23 10:57 Affärsvärlden SIX
Riksbankschefen Stefan Ingves. Foto: All over press

Riksbankens chef Stefan Ingves anser att det rimligen finns en kritisk nedre gräns för reporäntan, även om den inte har testats. Så här långt är de negativa räntorna i allt väsentligt en fråga mellan Riksbanken och banker, snarare än gentemot insättare. Det uppger han under riksdagsutfrågningen om penningpolitiken.

Ingves noterar att man för närvarande inte ser något ökat utflöde från Riksbanken av kontanter, vilket man skulle kunna tänka sig ifall bankräntorna vore mycket negativa. Samtidigt noterar han att privata aktörer beaktar kostnader för valv, sedeltransporter och försäkringskostnader, vilket minskar viljan att hålla kontanter.

"Vi är en bra bit ifrån en sådan värld - så vi kan sänka reporäntan mer. Men visst finns det en nedre gräns där graden av trassel blir för stor så att det inte är lämpligt", resonerar riksbankschefen.

Affärsbankerna har inga svårigheter att klara av den nuvarande negativa reporäntan, enligt Ingves som gör en jämförelse på kostnader om i storleksordningen 1 miljard kronor per år och ställer detta mot bankernas totala årsvinster på 100 miljarder kronor.

Enligt riksbanksledamoten Martin Flodén finns det inte en exakt nedre gräns för reporäntan, utan det handlar om en situation där man skulle bedöma att nackdelarna av ytterligare lägre reporänta skulle överväga fördelarna.

I nuläget är de negativa effekterna av minusreporäntan förmodligen inte stora, bedömer han. Riksbanken är antagligen inte nere på sådana nivåer av reporäntan där det blir problem, men myndigheten tar vid ränteförändringar numera mindre steg än de normala 25 räntepunkterna, konstaterar han.

Riksbanken sänkte häromveckan reporäntan från -0,35 till -0,50 procent, en sänkning med 15 räntepunkter. Det var en något större sänkning än marknadens genomsnittliga förväntan om en sänkning till -0,44 procent enligt SIX News enkät.

Flodén noterar att det kan uppstå vissa märkliga fenomen när reporäntan är negativ. Han nämner spekulationerna om att den positiva inlåningsräntan på Skatteverkets skattekonto kan ha ökat intresset för tidiga skatteinbetalningar.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom