Inköpschefsindex fällde dollarn

2016-02-03 16:06 Affärsvärlden SIX
Foto: Alex Segre/REX /All over press

De amerikanska obligationsräntorna backade med de svenska och tyska motsvarigheterna i släptåg och dollarn försvagades markant efter att onsdagens inköpschefsindex signalerat avkylning i den amerikanska tjänstesektorn och sänkt humöret på finansmarknaderna.

Markits PMI sjönk till 53,2 i januari (54,3), vilket var det svagaste utfallet sedan slutet av 2013. Analytikerna hade räknat med att det preliminära utfallet på 53,7 skulle bekräftas.

"En trögare aktivitet i tillverkningssektorn kombinerat med en dämpad tillväxt i tillverkningssektorn betyder att expansionen i januari var den svagaste sedan oktober 2012, med undantag för oktober 2013 som påverkades av nedstängningen av statsapparaten", kommenterar Markits chefsekonom Chris Williamson.

En kvart senare var det dags för ISM:s dito. Indexet backade till 53,5 från 55,8 under föregående månad, vilket var den svagaste nivån på nära två år och markant lägre än väntade 55,0.

Detta kommer sannolikt "intensifiera oron för utsikterna för den amerikanska ekonomin och påverka ränteförväntningarna. Men då den inhemska efterfrågan väntas stiga under det första halvåret 2016 förväntar vi oss att indexet kommer att trenda upp igen snart", kommenterade Nordea.

Dessförinnan hade duvaktiga signaler från William Dudley redan fått den amerikanska valutan att vackla. Federal Reserve-ledamoten sade att en betydande global inbromsning och ytterligare dollarstyrka skulle kunna ha "betydande konsekvenser" för den amerikanska ekonomin.

Dudley uppgav att de finansiella förhållandena är "betydligt stramare" nu än vid tidpunkten för decembermötet då centralbanken höjde styrräntan. Om förhållandena kvarstår vid tidpunkten för det penningpolitiska mötet i mars "skulle vi behöva ta det i beaktande", tillade han.

Statistik från ADP, som visade att sysselsättningen inom den privata sektorn i USA bedöms ha stigit med 205.000 arbetstillfällen under januari månad, hade minuterna före inlett en försiktig dollarförstärkning. Analytiker hade väntat sig en ökning på 190.000 arbetstillfällen.

"Även om vi lägger en begränsad vikt vid ADP-siffrorna stöder dagens utfall vår prognos om att sysselsättningens steg med 225.000 personer i fredagens officiella sysselsättningsrapport", kommenterade Barclays.

I skrivande stund noteras dollarn vid den svagaste nivån mot euron sedan i slutet av oktober 2015. I övrigt på valutamarknaden har kronan försvagats mot euron och pundet, efter att först ha stärkts på ett oväntat högt PMI-utfall. Yenen har samtidigt fortsatt gårdagens förstärkning mot dollarn.

Det svenska inköpschefsindexet för tjänstesektorn steg från 58,0 till 59,3 i januari, vilket överträffade marknadens förväntan om 57,4 enligt SIX News analytikerenkät.

"Störst positivt bidrag kom från orderingången men även affärsvolymen bidrog positivt medan leverantörernas leveranstider och sysselsättningen verkade återhållande. Svensk tjänstesektor fortsatte att uppvisa styrka med samtliga delindex i tillväxtzonen och ljusa produktionsplaner för kommande halvår", skrev Swedbank och Silf som sammanställer indexet.

Inköpschefsindex för tjänstesektorn i EMU kom in i linje med det preliminära utfallet och förväntningarna i januari. Därmed noterades en nedgång till 53,6, jämfört med 54,2 månaden innan.

Tillväxten i aktivitet, orderböcker och sysselsättning förlorade samtliga kraft "men det som kanske är mest oroande från beslutsfattarnas perspektiv är intensifieringen av deflationstryck. Genomsnittliga priser för matvaror och tjänster sjönk i den snabbaste takten sedan mars", kommenterade Marikts chefsekonom Chris Williamson.

December månads detaljhandel i EMU kom också in nära förväntningarna med ett utfall på +1,4 procent i årstakt.

Kinas inköpschefsindex för tjänstesektorn enligt Markits undersökning steg från 50,2 till 52,4 i januari, vilket är den starkaste nivån sedan i juli.

"Det markerar en betydande förbättring med 2,2 punkter jämfört med december", kommenterade He Fan, chefsekonom vid Caixin Insight Group. Även Japans och Indiens motsvarande index förbättrades.

Ordföranden för Kinas statliga planeringsenhet, NDRC, räknar med att landets ekonomiska tillväxt kommer att hamna på 6,5-7,0 procent under 2016. I fjol var tillväxten 6,9 procent för helåret.

Under dagen kom även uppgifter om att Kinas centralbank planerar att mildra begränsningarna kring hur utländska investerare får föra in och ut pengar ur landet.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom