Inköpschefsindex faller i USA

2016-02-01 14:57 Affärsvärlden SIX

Markits inköpschefsindex för tillverkningssektorn i USA uppgick till definitiva 52,4 i januari. Det kan jämföras med det preliminära utfallet på 52,7 och förväntningarna som var 52,5. Under månaden innan uppgick det definitiva utfallet till 51,2.

En indexsiffra över 50 indikerar en ökad ekonomisk aktivitet jämfört med månaden innan. Ett tal under 50 antyder avmattning.

Den preliminära sammanställningen utgörs av svar från cirka 85-90 procent av det totala antalet deltagare.

"Trots en viss uppgång är januaris utfall ett av de värsta under de senaste två åren, vilket understryker den i nuläget svåra situationen för tillverkningssektorn", kommenterar Markits chefsekonom Chris Williamson.

En positiv aspekt var att tillväxten i företagens orderböcker ökade tack vare en större inhemsk efterfrågan. Emellertid var index över anställningsplanerna fortsatt lågt.

"Tillverkningssektorn fortsätter att kämpa mot motvindar från en svag global efterfrågan, en stark dollar, sjunkande investeringar i energisektorn och en stigande osäkerhet på finansmarknaderna, vilket antyder att den varuproducerande sektorn återigen kommer att tynga den bredare ekonomin under det första kvartalet 2016", konkluderar Williamson.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom