Inköpschefsindex stiger

2011-08-03 07:51 Affärsvärlden Redaktionen

Äntligen en positiv siffra. Inköpschefsindex stiger i Sverige.

Inköpschefsindex för tjänstesektorn steg till 54,7 i juli från reviderade 53,8 föregående månad (54,0).

Indexet är en sammanställning av bedömningen bland drygt 200 inköpschefer i tjänstesektorn vad gäller den ekonomiska utvecklingen och presenteras av Swedbank och Silf, organisationen för inköp och logistik.

Silf/Swedbank sskriver i en kommentar att uppgången innebär att den sjunkande trend som observerats sedan april bromsats upp.

"Indexet befinner sig alltjämt i tillväxtzonen, vilket signalerar att konjunkturuppgången fortsätter i den privata tjänstesektorn", skriver Silf/Swedbank.

Silf/Swedbank noterar att orderingången är den delkomponent som bidrog mest positivt till totalindexutvecklingen och att även leverantörernas leveranstider bidrog positivt, och att indexnivån på 56,1 signalerar ett fortsatt starkt efterfrågetryck inom sektorn.

De noterar vidare att uppgången i tjänsteföretagens affärsvolymer dämpades under juli samtidigt som sysselsättningen växte marginellt långsammare.

"Även index för planerad affärsvolym steg också något vilket tyder på en fortsatt gynnsam bild av konjunkturutveckling i tjänstesektorn", skriver Silf/Swedbank och tillägger att prisindex för leverantörernas insatsvarupriser visar på en fortfarande uppåtgående prisutveckling även om trycket har avtagit något.

Silf/Swedbank använder det säsongsrensade indexet som det officiellt redovisade. Icke säsongsrensat sjönk indexet till 50,0 i juli från 58,8 föregående månad.

Silf/Swedbanks Inköpschefsindex tjänstesektorn, säsongsrensat.

  juli juni juli -10
Totalindex (PMI) 54,7 53,8 63,5
(Delindex i PMI)      
Affärsvolym 55,6 59,0 67,1
Leveranstid 56,1 55,0 61,6
Nya order 52,8 48,4 66,4
Sysselsättning 55,2 55,4 55,9
(Nyckeltal utanför PMI)      
Orderstock 53,8 48,5 63,6
Rå/insatsvarupriser 54,8 58,1 63,8
Plan affärsvolym (6 mån) 63,0 62,9 72,2

Affärsvärlden Redaktionen

Premiumnyheter

Aktuellt inom